1. Společnost Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace, se sídlem Teplická 344/38, 40502, Děčín IV – Podmokly, zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře na email ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • email.
 1. Jméno, příjmení, telefon a email je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře. Tyto osobní údaje budou společností Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace zpracovávány po dobu 6 měsíců.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Developer
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.